top of page

czy wiesz ze.....

Żeglarstwo to „rodzaj aktywności ludzkiej, związanej z uprawianiem sportu, turystyki i rekreacji na sprzęcie o napędzie żaglowym” [Zajewski 1996, s. 479]. Ze względu na swoją specyfikę – mieszankę adrenaliny, poczucia wolności i uroków otaczającej przyrody – aktywność ta dla wielu staje się niezapomnianą przygodą. Nie musi się ona jednak kończyć w momencie „zejścia na ląd”. Dzięki bogatemu dorobkowi kultury żeglarskiej na jej miłośników czeka wiele propozycji, które mogą być ciekawym sposobem spędzania czasu wolnego i uzupełnieniem w rozwijaniu pasji żeglarskiej. Dorobek ten może być atrakcyjny także dla osób, które z różnych powodów nie żeglują. Czasem jest to pierwszy krok w kierunku fascynacji światem żeglarstwa, która dla wielu zmienia się w przygodę trwającą przez całe życie. [Joanna Ryszkiewicz, AWF Poznań 2012]

Źródła i symbole kultury żeglarskiej

„Statek był w czasach starożytnych narzędziem podróży i dziełem trudnej i wspaniałej sztuki szkutniczej, która ucieleśniała ludzki geniusz, symbolizowała potęgę i możliwości człowieka. Stał się nieodzownym atrybutem władców. W tej postaci przybrał kształty nienaturalne, poświęcone wyłącznie potędze i ozdobie: budził zachwyt i grozę, stawał się ołtarzem kultu jednostek. W końcu średniowiecza statek żaglowy stał się nosicielem niezwykłej przygody odkryć geograficznych. W cieniu żagli uczeni i awanturnicy, odkrywcy i konkwistadorzy, zrywali kolejne zasłony tajemnic i ostatecznie pogrążyli w oceanach legendy o słupach Herkulesa i krańcach tego świata” [Głowacki 1970, s. 11]. Trudno nie zgodzić się z powyższymi słowami, jak również z opinią autorów Zwyczajów i ceremoniału morskiego, iż „w środowisku ludzi morza, jak chyba w żadnym innym istnieje moc przeróżnych zwyczajów i obyczajów. Każdy członek wielojęzycznej rodziny morskich narodów świata wnosił na przestrzeni wieków swój wkład do ogólnoludzkiego skarbca tradycji marynarskich” [Koczorowski, Koziarski, Pluta 1972, s. 5].

bottom of page